Obowiązujący regulamin MasterCS.pl :
Na serwerach promowanych, korzystających z reklamy MasterCS zabrania się:
* Podmieniania standardowych plików gry (MasterServer, GameMenu, configi itd.).
* Pobierania jakichkolwiek plików od gracza, oraz wysyłania plików wykonywalnych (.exe, .bat, .dll, .bin itp.) do gracza.
* Bindowania standardowych klawiszy.
* Wgrywania przekierowań na inne serwery.
* Ustawiania graczom bannera podczas łączenia się z serwerem

Nieprzestrzeganie powyższych zasad prowadzi do natychmiastowego usunięcia serwera z listy.
W trakcie trwania reklamy nie ma możliwości zmiany adresu IP serwera.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie.